O spoločnosti

 

Divizia klimatizácií

Firma Q-Elektrik v roku 2005 rozšírila svoju činnosť, v reakcii na oslovenie spoločností LG Eletronics, o veľkoobchodný predaj klimatizačných zariadení značky LG. Počas dvoch rokov sa firma etablovala do prednej pozície v objemoch predaných klimatizačných zariadení medzi dílerov klimatizácií LG v Slovenskej republike. V roku 2006 dostala firma Q-Elektrik od vedenia LG Eletronics cenu za 3. miesto v kategórii dealerov klimatizácií LG pre ČR. V roku 2007 firma pokračovala v progresívnom raste a posunula sa na 2. miesto v kategórii dealerov klimatizácií LG pre ČR i SR. Divízia klimatizácí pokračuje v obchodnej filozofii celej spoločnosti Q-Elektrik, ktorá spočíva v maximálnej starostlivosti o zákazníka v oblasti predaja a následných služieb.

Historia firmy Q-ELEKTRIK

Činnosť firmy Q-Elektrik začala na jar roku 1990 renováciou bytov v Slezské Ostrave. V lete toho istého roku realizovala firma generálnu dodávku elektrického vykurovania bývalého dolu Zárubek vrátane zriadenia trafostanice.

Počas roka 1991 nasledovali dodávky elektroinštalácie a elektrického vybavenia pavilónu D Kúpeľov Nový Darkov - Klimkovice, generálna dodávka rekonštrukcia elektroinštalácie a elektrického vybavenia Kultúrneho domu Vítkovických železiarní v Ostrave, dodávka nového energetického vybavenia objektov utlumovaných dole Petr Bezruč, Zárubek, Alexander a Trojica vrátane elektrického vykurovania dolu Petr Bezruč. Súčasne prebiehali aj ďalšie montáže ako napríklad elektroinštalácia obchodných stredísk, rekonštrukcia trafostaníc SME as atď

V ďalších rokoch sa elektromontážna činnosť profilovala predovšetkým na dodávky väčšieho rozsahu v oblasti rekonštrukcie a dodávok trafostaníc VN, kompletných dodávok elektroinštalácie pre priemyselnú výrobu a občiansku vybavenosť i výstavbu.

Pre opravy, údržbu a prevádzku elektrických zariadení a elektrického vybavenia a opravy elektroinštalácie malého rozsahu bolo zriadené samostatné prevádzkové oddelenie so stálou trojsmennou prevádzkou a pohotovostnou službou. Medzi stálych zákazníkov tohto typu služieb patrí okrem iného aj OKD as, pre ktorú zabezpečuje Q-Elektrik prevádzku väčšiny banských a energetických závodov v Ostrave.

Všetky dodávané tovary zodpovedajú zákonu 22/1997 Zb. aj ostatným príslušným predpisom.

Činnosť podniku je realizovaná v stálej prevádzkárni vo vlastnej budove vybavené dielenskými priestormi, skladmi, predajňou, kanceláriami, garážami a manipulačnou a parkovacou plochou. Podnik disponuje potrebnou mechanizáciou a vybavením dielní a prevádzkových i montážnych skupín.

www.q-elektrik.cz